בכתבה שבה מתארחים אנשי ספרות- נועה מנהיים, יגאל שוורץ, חיים פסח, רני גרף וגבריאל מוקד, ננסה לעמוד על תהליך העריכה, על סודותיו וצפונותיו

 

 

 

קישור לכתבה